Javítóvizsga 2018

Javítóvizsga 2018

Tisztelt Szülők!

A javítóvizsga időpontja

2018. augusztus 24. (péntek)

reggel 8.00 óra.


Kérjük, hogy a tanuló hozzon magával íróeszközt és a bizonyítványát.

Gólyatábor 2018

Gólyatábor 2018

Kedves leendő első osztályosok!

Iskolánk kapui hamarosan újra megnyílnak..
Szeretettel várunk Benneteket iskolanyitogató (gólyatábor) foglalkozásunkra, amelyet 2

018. augusztus 29-én,

szerdán 09:00 órától 12:00 óráig

tartunk az iskolában.

A névre szóló meghívókat már kézbesítettük Nektek 😊.

Pályázati értesítő

A 2018. évi intézményvezető választással kapcsolatos tájékoztatás:
államtitkári döntés alapján
a Király Iván Általános Iskola vezetésére
2018. augusztus 16. napjától
5 évre szóló
vezetői megbízást
Márczisné Varga Lívia
kapta.
Cseh Viktória

Előkészítő Bizottság elnöke

Elindult útjára az E-NAPLÓ

Elindult útjára az E-NAPLÓ

Kedves Szülők, Kedves Diákok!

Ebben az évben iskolánk bevezeti az E-NAPLÓ-t. MInden diák az osztályfőnökötől megkapja a napló használatához szükséges belépési azonosítót. A szülők naprakészen tájékozódhatnak nem csak a beírt jegyekről, de a gyerekek egyéb tanórai tevékenységeiről is. A napló tartalmazza a hiányosságokat és az órai munka dicséreteit is.

Amennyiben az E-NAPLÓ használatával problémája lenne, kérjük keresse iskolánkat.

Iskolai beiratás 2017/2018-as tanévre

Iskolai beiratás 2017/2018-as tanévre

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2017. április 21. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (“személyigazolványt”) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (“lakcímkártyát”) valamint

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény).

– az okmányirodában kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer azonosító adatlapot, amelynek segítségével elindítjuk a diákigazolványok igénylését (későbbi időpontban is leadható)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

—–o—–

 

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük:

Általános iskola:

Király Iván Általános Iskola  9321 Farád, Győri út 27.

TELEPÜLÉS(EK): Farád, Bogyoszló, Potyond, Sopronnémeti települések közigazgatási területe

 

További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:

  • Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9300 Csorna, Árpád u. 2.)
  • Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9144 Kóny, Béke u. 1.)
  • Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola (9167 Bősárkány, Petőfi u. 49-51.)
  • Bágyogszováti József Attila Általános Iskola (9145 Bágyogszovát, Árpád u. 51.)
  • Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola (9322 Rábatamási, Szent István u. 47.)
  • Szili Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9326 Szil, Dózsa György u. 1.)
  • II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola (9300 Csorna, Andrássy u. 27.)
  • Szent Anna Katolikus Általános Iskola (9317 Szany, Ifjúság u. 1.)

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:

  • Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó (9300 Csorna, Erzsébet királyné út 64.)

—–o—–

 

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos teendők

 

Először szíveskedjenek felkeresni az Okmányirodát, gyermekükkel együtt fényképezés céljából,  ahol az alábbi okiratokra lesz szükség: 

 – gyermek születési anyakönyvi kivonata
 – gyermek lakcímkártyája
 – ha van személyi igazolványa

Az Okmányirodában kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer azonosító adatlapot a beiratásra az iskolába szíveskedjenek behozni. 

A diákigazolvány igénylését az Iskolatitkár végzi el. 

 

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:         7:00 – 17:00
Kedd:          8:00 – 15:30
Szerda:       8:00 – 15:30
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek:      8:00 – 12:00