Miért válasszon bennünket?

Sok szülő áll most döntés előtt, hogy melyik iskolába írassa leendő elsős gyerekét. Nem könnyű a választás. Nem mindegy, hogy hol, milyen környezetben, milyen tanító nénivel kezdi meg gyerekünk tanulmányait.

Mi most összeszedjük, hogy miért mi vagyunk a jó választás:

✅JÓ HELYEN VAGYUNK! Akár a faluból, akár a környező falvakból, de még Csornáról is jól megközelíthető helyen van iskolánk. Kerékpárút Csorna és Jobaháza között is rendelkezésre áll.

✅CSALÁDIAS ISKOLA! A közel 190-es iskolai létszám pont ideális arra, hogy minden pedagógus ismerjen minden gyereket. Jó hírünk van, Lívi néni, iskolánk intézményvezetője is név szerint ismeri a gyerekeket. Így aztán valóban családias a légkör.

✅ELSŐ OSZTÁLYBAN ÖNÁLLÓ NAPKÖZI! Azaz egy tanító néni foglalkozik a legkisebbekkel, segíti a házi feladatok megoldását odafigyelve minden egyes kisdiákra.

✅KIVÁLÓ SZAKOS ELLÁTOTTSÁG! Két betanító pedagógus mellett minden órát saját pedagógusokkal tanítunk, legyen az matematika, fizika vagy angol és német.

✅IDEGEN NYELV MÁR EGÉSZEN A KEZDETEKTŐL! Fontos a nyelvtanulás, így már a legkisebbek is játékos formában ismerkednek az angol vagy a német nyelvel.

✅EREDMÉNYEKET HOZUNK! Az előző hetekben is rengeteg sikeres eredményről számoltunk be itt FB oldalunkon. Diákjaink lelkesen készülnek minden versenyre, már a legkisebbek is szavalóversenyen vesznek részt. Kiemelkedő eredményeink bizonyítják, hogy egy falusi iskola is megállja helyét a városi iskolák mellett

✅TOVÁBBTANULÁS! Gyerekeink nagy része az elsőnek megjelölt középfokú iskolában tanul tovább. Minden évben vannak olyan diákok, akik a megye legjobb iskoláit választják és ott is tanulhatnak. Akár a Révai, akár a Jedlik vagy a Krúdy, sikerrel veszik az akadályokat. Nem feledkezünk meg a szakmunkáról sem. Diákjaink remek sikereket érnek el a szakgimnáziumokban is. Remek alapot kaptak tanulmányaikhoz,

✅GAZDAG PROGRAMOK, ISKOLAI HAGYOMÁNYOK! A tanulás mellett több iskolai programot is szervezünk. Vannak szakkörök, színházlátogatás, sportkörök és nyári táborok is.

Várjuk szeretettel április 11-12-én iskolánkba!

KEZDJÜK EGYÜTT A TANÉVET!

 

Ahol a tudás kezdődik...

Király Iván Általános Iskola

Márczisné Varga Lívia

Intézményvezető

Szeretettel köszöntöm a farádi Király Iván Általános Iskola honlapján. Szeretnénk a világhálón megmutatni intézményünk tevékenységét, céljainkat, mindennapi életünket. Honlapunk olyan közérdekű, hasznos információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a tájékozódást az iskolai élettel kapcsolatban. Az érdeklődő képet kaphat a nálunk folyó oktatásról, az általunk nyújtott szolgáltatásokról, a színes diákéletről, az iskola múltjáról, megismerheti lehetőségeinket, illetve azokat a követelményeket és kötelezettségeket, amelyeket az iskola támaszt a tanulóival szemben.

PEDAGÓGUSOK

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Márczisné Varga Lívia

Márczisné Varga Lívia

Intézményvezető

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, tanító, orosz szakkollégium, felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens.

Bőjtös Andrásné

Bőjtös Andrásné

Osztályfőnök, magyar, etika, könyvtár.

Magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, etika.

Cseh Viktória

Cseh Viktória

Osztályfőnök, fejlesztő pedagógus, alsós munkaközösség vezető.

Általános iskolai tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányú szakképzettség, pedagógia és testnevelés szakkollégium.

Eitler-Tarcsai Mónika

Eitler-Tarcsai Mónika

Német, hon- és népismeret, felsős munkaközösség vezető. DÖK vezető.

Német nyelv és néprajz szakos tanár.

Horváth József

Horváth József

Osztályfőnök, informatika, technika életvitel és gyakorlat, matematika.

Számítástechnika, technika, matematika szakos tanár.

Horváth Zoltánné

Horváth Zoltánné

Intézményvezető-helyettes, matematika, fizika.

Matematika-fizika szakos tanár.

Kocsis Márta

Kocsis Márta

Angol.

Angol, matematika, történelem szakos tanár.

Komlósi Tamás

Komlósi Tamás

Osztályfőnök, tanító, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.

Tanító szakos könyvtár szakkollégiummal

Kozma Márta

Kozma Márta

Testnevelés, földrajz, biológia.

Biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos általános iskolai tanár

Molnárné Dukai Éva

Molnárné Dukai Éva

Osztályfőnök, magyar, vizuális kultúra, ének-zene.

Magyar, ének-zene, rajz szakos tanár.

Szabó Károly

Szabó Károly

Osztályfőnök, testnevelés és sport.

Orosz - testnevelés  szakos   tanár

Tóthné Molnár Bernadett

Tóthné Molnár Bernadett

Osztályfőnök, etika.

Tanító, természetismeret műveltségi terület.

Vörös Ferencné

Vörös Ferencné

Osztályfőnök, ének-zene, rajz.

Alsó tagozatos tanító, népművelés szakkollégium.

ISKOLÁNKBA BETANÍTÓ PEDAGÓGUSOK

Pásztorné Szakács Gabriella

Pásztorné Szakács Gabriella

Kémia

Tanító, testnevelés szakkollégium, technika szakos tanár

Tubáné Szabó Krisztina

Tubáné Szabó Krisztina

Földrajz, történelem.

Földrajz-történelem szakos általános iskolai tanár

KIRÁLY IVÁN ISKOLÁNK NÉVADÓJA

ALAPÍTVÁNY   KRAUSZ IGNÁC EMLÉKÉRE

Támogassa ALAPÍTVÁNY KRAUSZ IGNÁC EMLÉKÉRE iskolánk alapítványát.

Az alapítvány küldetése...

… hogy a farádi általános iskola tanulóinak minél szélesebb körű műveltségének megszerzése céljából az iskola oktatási feltételeinek javítása, az iskolai könyvtár állományának gyarapítása, valamint szabadidős programok elősegítése.

Adószám: 18981324108

Nyomtatható 1% nyilatkozat

DIÁK

PEDADÓGUS

Király Iván Általános Iskola csapata

HAGYOMÁNYAINK...

.

Király Iván-nap

Iskolánk névadójára emlékezve minden évben hagyományosan megrendezzük a Király Iván-napot. Emlékműsor keretében felelevenítjük Király Iván életét és munkásságát, megkoszorúzzuk emléktábláját. A nap további részét a természetben töltik tanulóink. Az alsó tagozatosok gyalogtúrával egybekötött játékos vetélkedőkön, a felső tagozatosok kerékpártúrával egybekötött akadályversenyen vesznek részt. Az érdekes programok mellett a szülői munkaközösség készíti az ebédet a gyerekek számára.

Népmese napja

ISzeptember 28-án tartottuk iskolánkban a népmese napját. A délelőtt folyamán az alsó tagozatos gyerekek mesealakok bőrébe bújtak, hamuban sült pogácsát kínáltak, népmeséket hallgattak és dramatizáltak, valamint játékos feladatokat oldottak meg.

Betekintés az iskola életébe

KÜLDJÖN ÜZENETET

13 + 4 =

Farád Győri út 27, Magyarország